Bina Tamamlama Sigortası Nedir, Neleri Kapsar?

Bina Tamamlama Sigortası Nedir, Neleri Kapsar? Görseli

Yeni bir mülk inşa etmek hem finansal hem de manevi açıdan büyük bir yatırımdır. Finansman sağlamaktan inşaat sürecini denetlemeye kadar, tamamlama yolculuğu hem heyecan verici hem de zorlu olabilir. Ancak doğal afetler, müteahhit anlaşmazlıkları ve iflas gibi öngörülemeyen olaylar önemli gecikmelere neden olabilir ve bazı durumlara projeyi tamamen durdurabilir.

Bina tamamlama sigortası, bir inşaat projesinin tamamlanmasını engelleyen beklenmedik olaylar nedeniyle oluşan mali kayıpları teminat altına almaktadır. Bina tamamlama sigortası ile mülk sahipleri ve inşaat yapan kişiler, yatırımlarının beklenmedik durumlara karşı korunduğundan emin olabilirler.


Bina Tamamlama Sigortası Ne Demek?

Bina tamamlama sigortası, ön ödemeli olarak yapılmakta olan kentsel dönüşüm projeleri ve konut satış işlemlerindeki, satın alan kişilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için yaptıkları ödemeleri teminat altına alabilmeleri için oluşturulan sigorta türüdür. 

Eğer inşaat şirketi veya müteahhit, inşaatın tamamlanmasına yönelik verdiği taahhütleri yerine getiremez ya da olumsuz bir durumla karşı karşıya kalınırsa bina tamamlama sigortası, alıcı tarafın ödemelerini garanti altına almaktadır. 


Bina Tamamlama Sigortası Yaptırmak Zorunlu Mu?

Evet, bina tamamlama sigortası yaptırmak zorunludur. Bina tamamlama sigortasının zorunlu hale getirilmesi projenin yarım bırakılması, hiç başlanmaması ya da bina yapımı sırasında yaşanan risklerden dolayıdır. Bu sayede konut sahibi olmak için yüksek ücretler ödeyen kişiler, inşaat şirketleri ve müteahhitler iflas bile etse konut sahibi olmaya devam edebilir.


Bina Sigortası Neleri Kapsar?

Bina tamamlama sigortası ile sigortacı, tüketicilerin bir devremülk sahibi olmak amacıyla veya konutlarını değiştirmek için akdettikleri sözleşmeler için yaptıkları ödemeleri; satıcının iflası, satıcının ölümü ve reddi, mirasçı olma kararı veya devamsızlık, satıcının konutunu veya devremülkünü poliçe tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlaması gerekmektedir. 

Genel şartlarda belirtilenler dışında taahhüt edilen iş ile garanti altına alınabileceği varlıkların ek bir sözleşmenin garanti dışı kaldığı hallerde sözleşmenin özel koşullarına uygun olarak teminat altına alınmasını sağlar. 


Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

İnşaat tamamlama sigortası alıcılara büyük avantajlar sunmaktadır. Sigorta şirketi, inşaat projesinin ve faaliyeti yürüten inşaat şirketinin çökmesi, inşaat şirketi malikinin ölümü veya konutun ortadan kaybolması ve kaçması durumlarında evi satın alan tüketicilerin tüm zararlarını karşılar. Herhangi bir nedenle ve tüm alıcı şikayetlerinden feragat edilmekte ve bina sigortası yasal olarak tüketicinin, yani satılık ev alan kişinin haklarını korumak için yapılan bir sigorta ürünü olarak bilinmektedir. 

Bina tamamlama sigortasında, satıcı inşaat halindeki evi sözleşmede belirtilen teslim tarihinde tamamlayamazsa, sigortacıya genel şartlara ve sigortada belirtilen azami ödemeye göre ödeme yapılır. İnşaat firmasının imzalanan projeden farklı bir proje gerçekleştirmesi durumunda sigorta şirketi devreye girerek alıcının bu sözleşmeden doğan tüm haklarını sigorta sağlar ve korur.


Bina Tamamlama Sigortası Nasıl Çalışır?

Bina tamamlama sigortası, bir bina projesinin tamamlanmasını etkileyebilecek birçok olayı kapsar. Bu olaylar arasında doğal afetler, müteahhit anlaşmazlıkları, iflas gibi durumlar yer alabilmektedir. Sigorta poliçeleri genellikle depozito kaybı, ek inşaat maliyetleri ve tamamlanma gecikmeleri için teminat içerir.

Sigortalı bir olay meydana geldiğinde, poliçe sahibi sigorta şirketine bir talepte bulunabilir. Sigorta şirketi daha sonra talebi araştıracak ve onaylanırsa, poliçe sahibine projeye devam etmesi ve binayı tamamlaması için gerekli parayı sağlayacaktır.


Bina Tamamlama Sigortasına Neden İhtiyaç Duyarsınız?

Bina tamamlama sigortası, beklenmedik durumlara karşı koruma sağlamaktadır.

Bina tamamlama sigortası, bir bina projesine önemli miktarda para yatıran mülk sahipleri için özellikle önemlidir. Bu sigorta yürürlükteyken, yatırımlarının beklenmeyen olaylardan kaynaklanan olası kayıplara karşı korunduğundan emin olabilirler.


Bina (İnşaat) Tamamlama Sigortası Ne Zaman Yapılır?

Bina tamamlama sigortası, inşaat projesi başlamadan önce yaptırılmaktadır. Bu sigortanın devreye girmesi ise inşaat firması ile yapılan anlaşma sonucunda belirlenen sorumlulukların yerine getirilmemesi durumunda poliçenin sona ermesi ile devreye girmektedir. Sigorta şirketleri, inşaat firması tarafından tamamlanmayan bir inşaatta alıcıların konut için ödedikleri parayı yasal olan faizler de dahil olmak üzere tekrar geri ödemekte ya da gerekli olan kontrolleri sağladıktan sonra binanın tamamlanmasını sağlayıp mağduriyeti ortadan kaldırmaktadır.


Bina Tamamlama Sigortasının Tüketicilere Faydaları Nelerdir?

Tüketicilerin tasarrufları sigortalı olup, proje sahibinin iflas etmesi veya bir projenin zamanında bitirilmemesi durumunda sigorta devreye girerek binanın tamamlanmasını veya tasarruflarının geri kazanılmasını sağlamakta, böylece özellikle tüketici için ülke kaynaklarının korunmasını sağlamaktadır.


Bina Tamamlama Sigortasının İnşaat Firmaların Faydaları Nelerdir?

Banka kredilerini tüketmeden ve teminat mektubu almadan yasal olarak sorumlu teminat alma imkanı sağlar. Ayrıca inşaat firmasının sigorta firması tarafından denetlenmesi ile proje için idari, teknik ve finansal risk kontrolünü sağlar.


Kentsel Dönüşümde Bina Tamamlama Sigortası Nasıl Yaptırılır?

Sigorta yaptırmak için yetkili sigorta şirketlerinden sigorta başvurusunda bulunabilirsiniz. İnşaat tamamlama sigortasına başvurmak için projeye ait belgeler, mali bilgiler, mali belgeler ve başvurunun türüne uygun sorular başvuru formuna yüklenir ve kredili başvuru tamamlanır. Puan . Sigorta şirketleri teknik ve mali çalışmalardan sonra uygun gördükleri takdirde gerekli sözleşmeleri ve sigortaları yaptırırlar. Son aşamada ise sigortalıya düzenlenen poliçede adı geçen hak sahiplerine fesih sözleşmesi ve garanti belgesi düzenlenir.

Sonuç olarak, bina tamamlama sigortası, bina projesine yaptığınız yatırımı korumak için önemli bir araçtır. Projenin tamamlanmasını etkileyebilecek beklenmeyen olaylara yönelik teminat sayesinde, yatırımınızın beklenmedik durumlara karşı korunduğundan emin olabilirsiniz. Bu nedenle, bir bina projesi planlıyorsanız, yatırımınızı korumak ve içiniz rahat olsun diye bina tamamlama sigortasına yatırım yapmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Bina Tamamlama Sigortası Ne Kadar?

“Bina Tamamlama Sigortası Nasıl Hesaplanır?” sorusunun cevabı için net bir fiyat bilgisi verilememektedir. Fiyat bilgisi verilebilmesi için proje tamamlanma süresi, daire sayısı, proje şirketi gibi birçok etken sigorta fiyat maliyetinin verilmesinde etkili olmaktadır. Ayrıca eklenen ana teminatlar dışında poliçeye eklenen ek teminatlar ile de fiyat artışı olmaktadır. Hemen bizimle iletişime geçerek gerçek fiyat tutarını öğrenebilir ve detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.