Enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaları ve bireyleri belirli risk türlerinden kaynaklanan mali kayıplara karşı koruyarak sigorta çözümleri uygulanmaktadır. Bu riskler, petrol kuleleri ve boru hatları gibi mülke verilen fiziksel hasarın yanı sıra enerji dağıtımındaki kesintilerden kaynaklanan mali kayıpları da diçerebilir. Enerji sigortası poliçeleri, petrol sızıntıları, yangınlar, patlamalar ve diğer fiziksel hasar türleri için teminatın yanı sıra, enerji arzındaki bir kesintinin sonucu olarak ortaya çıkan gelir kaybı ve ekstra harcamaları da kapsayabilir. Teminat, tek başına veya genel sorumluluk, mülk ve işçi tazminatı gibi diğer risk türlerini de kapsayan bir paket poliçenin parçası olarak sağlanabilir.


Yukarı Yönlü Enerji

Sigortacılıkta yukarı yönlü enerji, petrol ve gaz gibi doğal kaynakların aranması, çıkarılması ve üretimi ile ilgili risklerin teminat altına alınmasını ifade etmektedir. Bu sigortanın amacı, üretime dönük enerji endüstrisindeki şirketleri kazalar, doğal afetler, ekipman arızaları ve diğer operasyonel riskler gibi çeşitli risklerden kaynaklanan mali kayıplardan korumaktır.


Aşağı Akım Enerjisi

Sigortacılıkta aşağı yönlü akım enerjisi, petrol ve gaz gibi doğal kaynakların işlenmesi, dağıtılması ve depolanması ile ilgili risklerin teminat altına alınmasını ifade eder. Bu sigortanın amacı, aşağı yönlü enerji endüstrisindeki şirketleri kazalar, doğal afetler, ekipman arızaları ve diğer operasyonel riskler gibi çeşitli risklerden kaynaklanan mali kayıplardan korumaktır.


Yenilenebilir Enerji

Sigortacılıkta yenilenebilir enerji, güneş, rüzgar, hidro, jeotermal ve biyokütle gibi yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi ile ilgili risklerin teminat altına alınmasını ifade eder. Bu sigorta türü, yenilenebilir enerji endüstrisindeki şirketleri ekipman arızaları, doğal afetler ve diğer operasyonel riskler gibi çeşitli risklerden kaynaklanan mali kayıplardan korumayı amaçlamaktadır.

ENERJİ SSS

Enerji Sigortası, enerji ile ilgili işletmeleri mal hasarı, iş kesintisi ve sorumluluk talepleri gibi olaylardan kaynaklanan mali kayıplardan korumak için tasarlanmış bir sigorta türüdür. Kapsam, petrol ve gaz, yenilenebilir enerji ve elektrik üretimi ve iletimi gibi farklı enerji sektörlerinin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere özelleştirilebilir.

Enerji Sigortası, poliçeye bağlı olarak çok çeşitli riskleri karşılayabilir. Bazı yaygın teminat türleri arasında doğal afetler, iş kesintisi, genel sorumluluk, çevresel sorumluluk, ekipman arızaları ve operasyonel riskler yer alır. Ayrıca, enerji sigortası poliçeleri sondaj, arama ve üretim faaliyetleri için özel teminatlar içermektedir.

Enerji şirketleri, büyük ölçekli mülk hasarı potansiyeli, iş kesintisi ve sorumluluk iddiaları dahil olmak üzere birçok risk ve zorluklarla karşı karşıyadır. Enerji Sigortası, şirketlerin bu risklerden kaynaklanan mali kayıplardan korunmasına yardımcı olarak faaliyetlerini sürdürebilmelerini ve müşterilerine hizmet verebilmelerini sağlar.

Enerji sigortası poliçeleri, enerji sektörünün türüne ve ilgili spesifik risklere bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Bazı yaygın poliçe türleri, mülk ve kaza sigortası, sorumluluk sigortası ve politik risk sigortasını içerir. Enerji şirketleri ayrıca siber sorumluluk veya çevresel sorumluluk gibi belirli risk türleri için özel teminat satın almayı seçebilmektedirler.

Enerji Sigortasının maliyeti, enerji endüstrisinin türü, ilgili belirli riskler, işin boyutu, kapsamı ve istenen diğer teminatlar olmak üzere bir çok faktör tarafından belirlenir. Şirketin hasar geçmişi ve hasar deneyimi gibi diğer faktörler de enerji sigortasının maliyetini etkileyebilir.

Enerji şirketleri, poliçelerini ve teminat limitlerini düzenli olarak gözden geçirerek, hasar deneyimlerini izleyerek ve düzenli risk değerlendirmeleri yaparak enerji sigortası teminatlarının etkinliğini değerlendirebilirler

Enerji Sigortası, özellikle enerji ile ilgili işletmeler ve karşılaştıkları benzersiz riskler için yapılmaktadır. Sağlık, kaza sigortası ya da mühendislik sigortası gibi diğer sigorta türleri enerji şirketleri için bir miktar teminat sağlayabilirken, enerji sigortası bu işletmelerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış daha özel ve kapsamlı teminat sağlamaktadır.

Enerji şirketleri, enerji sigortası kapsamını seçerken enerji endüstrisinin türü, ilgili belirli riskler, işin boyutu, kapsamı ve istenen genel kapsam düzeyi dahil olmak üzere birçok faktörü göz önünde bulundurmaktadır. Şirketler ayrıca enerji sigortası kapsamını seçerken hasar geçmişlerini, hasar deneyimlerini ve risk toleranslarını da göz önünde bulundurmalıdır. Şirketin ihtiyaçlarına en uygun kapsamın belirlenmesine yardımcı olması için deneyimli sigorta brokerleri veya risk yönetimi uzmanlarıyla çalışmak önemlidir.

Bridge, enerji sigortası kapsamında birçok sigorta ürünü sunmaktadır. Bu ürünleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Yerüstü Enerji Kaynakları Sigortaları
  • Yeraltı Enerji Kaynakları Sigortaları
  • Yenilenebilir Enerji Sigortalarıdır.