Havacılık sigortası, özellikle hava araçlarının işletilmesine ve havacılıkla ilgili risklere yönelik sigorta kapsamıdır. Havacılık sigortası poliçeleri, diğer ulaşım alanlarına yönelik poliçelerden belirgin bir şekilde farklıdır ve havacılık terminolojisinin yanı sıra havacılık sigortasına özgü terminoloji, limitler ve maddeleri de içerisinde barındırmaktadır.


Uçak Gövdesi Sigortası

Uçaklar, yolcu ve kargo taşımacılığında kullanılan en önemli hava araçlarıdır. Uçaklar en güvenli ulaşım şekli olarak kabul edilse de küçük sorunlar göz ardı edildiğinde ciddi felaketlerine yol açar. Uçak gövde sigortası ile uçağın sahibi, kiracısı veya herhangi bir şekilde sahibi olan kişi, uçağın olası arızalarının hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlar. Diğer tüm ulaşım türlerinin aksine, bir uçak kazasında hayatta kalma şansı çok düşüktür. Bu yüzden en ufak sorunlar bile bir an önce giderilmelidir. Bu sorun uçak gövdesinde görülebileceği gibi uçak gövdesinde veya iç kısımda da görülebilmektedir. Sigorta düzenlemeleri, uçuşta ve yerde ortaya çıkan sorunları kapsar.


Uçak Gövde Savaş ve Terör Sigortası

Gövde, savaş ve müttefik tehlikeleri havacılık sigortası, savaş ve ek teminatlar nedeniyle uçaklarda ve aksamlarında meydana gelen fiziki hasarları teminat altına alan bir sigorta türüdür. Uçağın savaş ve ek teminatlar sonucunda hasar görmesi, imha olması durumunda hava aracı sahibini veya işleten kişiyi mali kayıplardan korumayı amaçlamaktadır. Tamamen kayıp veya hasar durumunda hava aracının ve parçalarının değerini kapsamaktadır.

Savaş ve ek teminatlar şunları içerebilir:

 • Savaş eylemleri,
 • Terör eylemleri,
 • İç savaş,
 • Uçak kaçırma,
 • Grevler, ayaklanmalar,
 • Sivil kargaşalar.

Genellikle uçak sahipleri, havayolları ve yüksek riskli bölgelerde veya savaş zamanlarında uçak işleten diğer işletme türleri tarafından satın alınmaktadır.


Havacılık Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası

Havacılık üçüncü şahıs hukuki mesuliyet sigortası, bir hava aracının işletilmesinden dolayı üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ya da maddi zararlardan doğan hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür. Hava aracının sahibini veya işletmecisini, hava aracının karıştığı bir kaza veya olaydan kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulmaları durumunda maddi kayıplardan korumayı amaçlamaktadır. Genellikle hava aracının dahil olduğu bir kaza veya olay sonucunda üçüncü şahıslara verilen yasal masrafları ve zararları kapsar. Uçak, mürettebat ya da yolcularının neden olduğu ölüm, yaralanma veya maddi zararlar teminatını içermektedir. Ayrıca hava araçlarının kullanımından, yer hizmetlerinden, yükün yüklenmesinden ve boşaltılmasından doğan sorumluluğu da kapsamaktadır.


Genel Havacılık Tesisleri

Genel havacılığın işletilmesinde kullanılan fiziki bina ve tesisleri teminat altına alarak çözümler sunmaktadır. Bu sigorta türü, genel havacılık tesislerinin sahibini, işletmecisini, tesislerin bir kaza ya da başka bir olay sonucunda hasar görüp tahrip olması durumunda maddi kayıplardan korumayı amaçlamaktadır. Genellikle binalar, hangarlar, diğer yapılar dahil olmak üzere; fiziki tesislerde bulunan herhangi bir ekipman ve envanterde meydana gelen hasar ve kayıpları kapsamaktadır. İş kesintisi ve bir kayıp durumunda ortaya çıkan ek masrafları da kapsayabilir. Bu sigorta türü genellikle havaalanları, charter (özel sefer) şirketleri, bakım tesisleri, uçuş okulları gibi genel havacılık tesisleri ve genel havacılık sektöründe faaliyet gösteren diğer işletme türleri tarafından satın alınır.


Uçak Yedek Parça Sigortası

Yedek parça poliçesi; uçakların işletilmesinde, uçakların bakımında kullanılan yedek parça ve aksamları teminat altına alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta türü, yedek parçaların veya bileşenlerin hasar görmesi, kaybolması veya çalınması durumunda uçağın sahibini veya operatörünü maddi kayıplardan korumayı amaçlamaktadır. Yedek parçalar havacılık sigortası, genellikle nakliye, depolama veya bir uçakta kullanım sırasında yedek parça ve bileşenlerde meydana gelen kayıp veya hasarı kapsar. Ayrıca, yedek parça ve bileşenlerin kiralanması gibi kayıp veya hasarın bir sonucu olarak ortaya çıkan ek masrafların teminatını da içerebilir. Bu sigorta türü genellikle uçak sahipleri, havayolları ve uçak işleten diğer işletme türleri tarafından satın alınır.


Yolcu Sorumluluk Sigortası

Yolcu sorumluluk sigortası, yolcuların bir hava aracının işletilmesinden kaynaklanan yaralanma veya ölümlerinden doğan hukuki sorumluluğu teminat altına alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta türü, hava aracının dahil olduğu ve yolcuların yaralanmasına veya ölümüne neden olan bir kaza veya olaydan kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulmaları durumunda, hava aracı sahibini veya işleticisini maddi kayıplardan korumayı amaçlamaktadır. Yolcu sorumluluk sigortası, tipik olarak, uçağın karıştığı bir kaza veya olay sonucunda yolculara veya onların lehdarlarına verilen yasal masrafları ve zararları kapsar. Teminat, hava araçlarının kullanımından, yer hizmetlerinden ve yolcuların bindirilip indirilmesinden doğan sorumluluklarını da kapsayabilir. Genellikle havayolları, charter şirketleri, uçak işleten ve yolcu taşıyan diğer işletme türleri tarafından satın alınır.


Havacılık Ferdi Kaza Sigortası

Havacılık ferdi kaza sigortası, bir hava aracının işletilmesi sırasında meydana gelen kaza sonucu kişilerin ölüm veya yaralanmalarını teminat altına alan bir sigorta türüdür. Bu sigorta türü genellikle pilotlar, uçuş görevlileri, yer ekibi ve bakım personeli gibi havacılık endüstrisinde yer alan kişiler ve yolcular tarafından satın alınır. Bir kaza sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmalara karşı korumanın yanı sıra uzuv kaybı, görme kaybı ve kalıcı tam sakatlık gibi ek teminatları içerir. Teminat ayrıca, sigortalı kişinin ölümü veya kalıcı olarak tamamen sakat kalması durumunda hak sahiplerine ödeme yapan kaza sonucu ölüm teminatını da içermektedir. Acil sağlık giderleri ve ulaşım için teminat da içerebilir.


Pilot Lisans Kaybı Sigortası

Pilot lisans kaybı sigortası, pilotların tıbbi bir durum veya teminat kapsamındaki başka bir olay nedeniyle uçuşa devam edememeleri durumunda teminat sağlayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta türü, pilotları lisanslarının kaybedilmesi nedeniyle oluşabilecek maddi kayıplardan korumayı amaçlamaktadır. Genellikle bir lisansın kaybedilmesi sonucunda ortaya çıkan gelir ve gider kaybını teminat altına alır. Teminat ayrıca bir dava sonucunda ortaya çıkabilecek yasal savunma masrafları ve diğer masraflar için korumayı da içerebilir.


Genel Havacılık Hangar İşletenlerin Sorumluluğu

Havacılık genel sorumluluğu, hangar sorumluluğunu, ürünleri, tamamlanan operasyonların sorumluluğunu ve tesis sorumluluğunu içermektedir. Hangar işletenlerin sorumluluğu, sizin bakımınız altındayken başkalarının mülkü için teminat sağlar. Fiziksel uçak hasarını, piyasa değerindeki düşüşü ve bir uçağın onarım yapılırken değiştirilmesinin maliyetlerini karşılar. Ayrıca sizin gözetiminiz, kontrolünüz veya gözetiminiz altında bulunan, bir hava aracını hareket ettirirken, yakıt ikmali yaparken veya tamir ederken sorumluluğunuzu da kapsar.

 

Balon Sigortaları

Havacılık Balon sigortası, balon operatörlerini, balon sahiplerini ve yolcuları, havacılık kazaları, olayları veya balonların, ekipmanların ve faydalı yüklerin hasar görmesinden kaynaklanan mali kayıplara karşı korumak için tasarlanmış bir sigorta türüdür. Bu sigorta, uçuş iptali, üçüncü şahıslara ait maddi hasarı, yaralanma veya ölüm dahil olmak üzere ticari veya eğlence amaçlı balon çalıştırmayla ilgili riskleri kapsar. Ayrıca yolculardan, çalışanlardan ve diğer üçüncü şahıslardan gelecek sorumluluk iddialarına karşı koruma sağlar. Balon sigortaları için yukarıdaki sigorta türleri kullanılmaktadır.

 

Helikopter Sigortaları

Helikopter sigortası, bir helikopterin ve içindeki yolcuların hasar veya kayıpları ile üçüncü şahısların sorumluluklarını teminat altına alan bir havacılık sigortası türüdür. Kapsam, helikopterde fiziksel hasara karşı korumayı, üçüncü şahısların bedensel yaralanması veya maddi zararların sorumluluğunu ve yolcular için tıbbi masrafları içerebilir. Politika, helikopterin operasyonuyla ilgili özel ihtiyaçlara ve risklere göre özelleştirilebilir. Helikopter sigortaları için yukarıdaki sigorta türleri kullanılmaktadır.

HAVACILIK SSS

Havacılık sigortaları, uçak sorumluluğu, fiziksel hasar, ferdi kaza, savaş ve birçok alan dahil olmak üzere havacılıkla ilgili riskleri kapsayan bir sigorta poliçesi türüdür.

Havacılık sigortası genellikle uçak sorumluluğu, fiziksel hasar, savaş ve terörizm, pilot hatası, yolcu sorumluluğu birçok riski kapsar. Havacılık sigortasının kapsamı oldukça geniştir, çok fazla havacılık sigortası türü olduğundan kapsamları oldukça detaylıdır.

Uçak sahipleri, operatörleri ve kiracıları ile havaalanları, havayolları ve diğer havacılıkla ilgili işletmeler genellikle havacılık sigortasına ihtiyaç duymaktadır.

Havacılık sigortasının maliyeti, uçağın tipi, kullanım amacı, teminat limiti gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle havacılık sigortasında net bir fiyat bilgisi verilememektedir.

Havacılık sigortasını zorunlu kılan özel bir yasa bulunmamakla birlikte, birçok ülke uçak sahiplerinin ve operatörlerinin sorumluluk sigortası yaptırmasını zorunlu tutmaktadır.

Havacılık sigortası poliçesi kapsamında talepte bulunmak için bizimle iletişime geçmeli ve detaylı bilgilendirmeniz gereklidir. Biz sonrasında talebi araştıracak, kapsamı ve teminatı belirleyip hemen sizinle iletişime geçeceğiz.

Evet, yolcu ve mürettebat sorumluluk kapsamı genellikle havacılık sigortası poliçelerine dahil edilmektedir. Bu yüzden yolcu ve mürettabatlarınız için teminat satın alabilirsiniz.

Evet, yolcular ve mürettebat için genellikle tıbbi gider teminatı yaptırmak istenmektedir. Bu teminat havacılık sigortası poliçelerine dahil edilir.

Bridge, havacılık sigortası kapsamında birçok sigorta ürünü sunmaktadır. Bu ürünleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Uçak Gövde
 • Uçak Gövde Savaş Ve Terör Riskleri
 • Havacılık 3.Şahıs Mali Sorumluluk
 • Genel Havacılık Tesisleri
 • Yedek Parça Sigortaları
 • Yolcu Mali Sorumluluk
 • Havacılık Ferdi Kaza
 • Pilot Lisans Kaybı
 • Genel Havacılık Hangar Sorumluluk Sigortaları
 • Balon Sigortaları
 • Helikopter Sigortalarıdır.