Mühendislik sigortası, devam eden inşaat projesi, montaj projesi ve proje işletimindeki makine ve teçhizatın karşı karşıya olduğu risklere karşı ekonomik güvence sağlayan sigortayı ifade etmektedir. Projeye bağlı olarak, inşaat projesi tüm riskler sigortası ve montaj projesi tüm riskler sigortası olarak ayrılabilir. Nesnenin özelliğine bağlı olarak, proje tüm riskler sigortası ve makine arıza sigortası olarak ayrılabilir. Sigorta süresi, projenin inşaat süresi ile aynı olmaktadır.


İnşaat Tüm Riskler Sigortaları (Deniz Üstü Riskler Dahil)

İnşaat tüm riskler sigortası, inşaatların yapım sürecindeki risklerden korumak için çözümler üretmektedir. İnşaatın malzeme depolama aşamasından başlamaktadır. Taahhüt edilen işlerin kabulüne kadar geçen süre içinde, ani ve beklenmedik riskler nedeniyle inşaat yapımcılarının karşılaşabileceği hasar ve kayıpları kapsamaktadır. Bu sigorta poliçesinde geçerlilik süresi projenin bitişi ve teslim edilmesi ile sona ermektedir. Hazırlanan poliçe bedeli ise proje ya da inşaatın bedelinin nihai değeri kadar olmaktadır. Bu şekilde inşaat süresince başınıza gelebilecek beklenmedik durumlara karşı korumanıza olanak tanır ve hiçbir endişe yaşamadan projenizi rahatlıkla devam ettirebilirsiniz.


Montaj Tüm Riskler Sigortaları

Montaj tüm riskler yeni yapıların, binaların ve diğer yapıların inşası, montajı, devreye alınması ve test edilmesi için özel olarak tasarlanmıştır. Bu sigorta türü, yapının inşaat sürecinde hasar görmesi, çalınması veya yıkılması durumunda sigortalıyı mali kayıplardan korumayı amaçlamaktadır. Genellikle müteahhitler, inşaatçılar ve diğer inşaat şirketleri tarafından kullanılır.


İnşaat Mühendisliği Tamamlanan Riskler Sigortası

İnşaat mühendisliği tamamlanmış riskler sigortası (CECR sigortası olarak da bilinir), köprüler, yollar, barajlar ve diğer altyapı projeleri gibi inşaat mühendisliği ve inşaat projeleri için özel olarak tasarlanmıştır. Bu sigorta türü, sigortalıyı projenin hasar görmesi, çalınması veya tamamlandıktan sonra yok olması durumunda mali kayıplardan korumayı amaçlamaktadır. Genellikle, tamamlanan projenin hasar veya kaybına karşı korumanın yanı sıra, tamamlanan projenin neden olduğu yaralanma ve sorumluluk korumasını içerir. Ayrıca, iş kesintisi ve bir kayıp durumunda ortaya çıkan ek masraflar için teminat sağlanmaktadır. İnşaat mühendisliği ve inşaat şirketleri, belediyeler ve altyapı projelerinde yer alan diğer kuruluşlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.


Yüklenici Tesis ve Ekipmanları Sigortası

Yüklenici tesis ve ekipman sigortası, yükleniciler ve inşaat şirketleri tarafından kullanılan tesis, ekipman ve makinelerin teminatını sağlamak için özel olarak çözümler sunmaktadır. Bu çözümler ile sigortalıyı ekipmanının hasar görmesi, çalınması veya imha edilmesi durumunda mali kayıplardan korumayı amaçlamaktadır. Yüklenicinin tesis ve ekipman sigortası tarafından sağlanan teminat, genellikle hırsızlık, yangın, fırtına, sel ve diğer tehlikeler gibi olayların sonucu olarak ekipman hasarına veya kaybına karşı korumayı içermektedir. Ayrıca nakliye, yerinde depolama veya iş sırasında kullanım sırasında ekipmanda meydana gelen kayıp veya hasarları da teminat altına alabilir. Poliçe sahibinin ekipmanından kaynaklanan üçüncü şahıs mülküne veya üçüncü şahıs personelinin yaralanmasına yönelik üçüncü şahıs sorumluluk korumasını da içerebilir.


Gecikme / Avans Kaybı Sigortaları

Avans kâr kaybı (ALOP) ve başlangıç gecikmesi (DSU) sigortası, bir işletmenin başlangıcındaki gecikme sonucunda maruz kalabileceği mali kayıpları teminat altına almaktadır. Genellikle inşaat veya diğer uzun vadeli projelerde yer alan şirketler tarafından satın alınır ve poliçe sahibini projenin tamamlanmasındaki gecikmelerden kaynaklanabilecek mali kayıplardan korumayı amaçlar. DSU sigortası, grevler, ayaklanmalar, halk hareketleri, doğal afetler ve beklenmedik tasarım değişiklikleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bir projenin başlatılmasında gecikmeye neden olabilecek çok çeşitli olayları kapsayabilir. Teminat genellikle gelir, gelir kaybı, maliyet aşımları ve ek masraflar gibi hem doğrudan hem de dolaylı kayıpları içermektedir. DSU/ALOP sigortası genellikle inşaat şirketleri, enerji şirketleri ve projelerin zamanında tamamlanmasına bağlı olan diğer işletme türleri gibi büyük ve karmaşık projelerde yer alan şirketler tarafından satın alınır.


Mevcut Yapı Sigortaları

Mevcut mülk sigortası, yeni mülk veya yapım aşamasında olan mülkün aksine, halihazırda var olan mülk için sigorta kapsamı anlamına gelir. Mülk sahipleri, ev sahipleri veya kiracılar tarafından bina ve bina içindekileri kapsamak üzere satın alınabilir. Yangın, fırtına, sel, hırsızlık ve diğer tehlikeler gibi olaylardan kaynaklanan hasar-mal kaybını kapsamaktadır. Ayrıca iş kesintisi, kira geliri kaybı ve bir kayıp durumunda ortaya çıkan ek masrafları da kapsamaktadır.

MÜHENDİSLİK SSS

Mühendislik sigortası, inşaat ve mühendislik sektörü için özel olarak tasarlanmış bir sigorta türüdür. Binalar, altyapı ve makineler gibi mühendislik projelerinin tasarımı, inşası, devreye alınması ve bakımı ile ilgili çok çeşitli riskleri kapsar.

Mühendislik sigortası türleri arasında tüm riskler sigortası, montaj tüm riskler sigortası, makine kırılması sigortası ve elektronik ekipman sigortası gibi poliçeler bulunmaktadır. Bu poliçeler, üçüncü taraf sorumluluğu, mülk hasarı, makine veya elektronik ekipman kaybı veya hasarı dahil olmak üzere çeşitli riskleri kapsar.

Mühendislik sigortası, inşaat ve mühendislik projeleri ile ilgili risklere karşı koruma sağladığı için önemlidir. İşletmelerin mülk hasarı, üçüncü taraf sorumluluk iddiaları ve makine arızaları gibi beklenmeyen olayların finansal etkisini yönetmelerine yardımcı olarak operasyonları ve finansal performansları üzerindeki etkiyi azaltabilir.

Türkiye'de mühendislik sigortaları zorunlu değildir. Ancak, mühendislik hizmetleri sunan şirketler, müşterilerine daha iyi bir güvence sunmak amacıyla sigorta yaptırabilirler. Bununla birlikte, sigorta yaptırma zorunluluğu yoktur ve mühendislik şirketleri bu konuda serbesttir.

Bir işletmenin ihtiyaçları için doğru mühendislik sigortası poliçesi, proje ve operasyonlarıyla ilgili belirli risklere bağlı olmaktadır. Her poliçenin kapsamını ve sınırlamalarını dikkatlice gözden geçirmek ve bir uzmana danışmak önemlidir. Bridge olarak, işletmenin faaliyetleriyle ilgili belirli risklerin belirlenmesine yardımcı olabilir ve uygun teminat düzeyini sağlayan bir poliçe önermekteyiz.

Mühendislik sigortasının maliyeti, sigorta şirketinin fiyatlandırma politikasına, mühendislik şirketinin büyüklüğüne, sunulan hizmetlerin niteliğine ve sigorta kapsamına bağlıdır. Ayrıca, sigorta maliyeti bir mühendislik şirketinin yerleştiği bölge, sektör ve müşteri potansiyeline de göre değişebilir. Sigorta maliyetinin tam olarak ne kadar olduğunu öğrenmek için bizimle iletişime geçebilir ve teklif alabilirsiniz.

Bridge, mühendislik sigortası kapsamında birçok sigorta ürünü sunmaktadır. Bu ürünleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz

  • İnşaat Tüm Riskler Sigortaları (Deniz Üstü Riskler Dahil)
  • Montaj Tüm Riskler Sigortaları
  • İnşaat Mühendisliği Tamamlanan Riskler Sigortası
  • Yüklenici Tesisi ve Ekipmanları Sigortaları
  • Gecikme / Avans Kaybı Sigortaları
  • Mevcut Yapı Sigortalarıdır.